TYLKO TERAZ

kategoria C tylko 2500 zł

kategoria CE tylko 2500 zł

 

 

Prowadzimy kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy.